Intel Xeon Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Platinum 8153 Processor 22M Cache, 2.00 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Platinum 8153 2.0GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Platinum 8156 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

15.800.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8156 3.6GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

Intel Xeon Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz

72.600.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Platinum 8180 Processor 38.5M Cache, 2.50 GHz

220.000.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8180 Processor 38.5M Cache, 2.50 GHz