DDR4 UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43BB1-CTD)

1.850.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43BB1-CTD)

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CTD)

1.850.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CTD)

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A4G43MB1-CTD)

4.900.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A4G43MB1-CTD)

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CVF)

1.980.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CVF)

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC UDIMM Server Memory (M391A4G43AB1-CVF)

4.500.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC UDIMM Server Memory (M391A4G43AB1-CVF)

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CWE)

2.200.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CWE)