Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

Thời gian bảo hành : 1 Year
$283.33 (Giá chưa bao gồm VAT)

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

Xem thêm