Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC ( SSDPFWNV153TZN1)

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC ( SSDPFWNV153TZN1)

Nhà sản xuất: Intel
Thời gian bảo hành : 5 Year
Gọi để biết giá

Essentials

Reliability

Package Specifications

Xem thêm