ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00534)

ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00534)

Nhà sản xuất: Lenovo
Thời gian bảo hành : 1 Year
$100.00 (Giá chưa bao gồm VAT)

ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00534)

Xem thêm