Dell QLogic 2690 Single Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter, Low Profile

Dell QLogic 2690 Single Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter, Low Profile

Nhà sản xuất: Dell
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$662.50 (Giá chưa bao gồm VAT)

See less

Xem thêm