Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0067PD)

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0067PD)

Manufacturer: Supermicro
Thời gian bảo hành : 1 Year
$50.00 (Giá chưa bao gồm VAT)

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0067PD)

Xem thêm