Lọc theo thuộc tính
 • Socket
 • VGA Support

Supermicro

Supermicro là một công ty phần cứng về máy chủ được Charles Liang thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1993. Công ty này cung ứng đa dạng các thiết bị máy chủ như: bo mạch chủ, máy chủ, blade servers, chassis, và tải nhiệt. Các thiết bị của công ty này có chất lượng đa dạng từ trung đến cao cấp

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SuperWorkstation 7039A-i

$1,020.83 $916.67

1. Dual Socket P (LGA 3647) support
    2nd Gen Intel® Xeon® Scalable
    processors (Cascade Lake/Skylake)‡
2. 16 DIMMs; up to 2TB 3DS ECC
    DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM
3. 4 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI-E 3.0 x8 slots,
    M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4
    M.2 Form Factor: 2260, 2280, 22110
    M.2 Key: M-Key, 2 PCI-E 3.0 NVMe
    x4 Internal Port(s)
4. 2x 1GbE LAN ports
5. 7.1 HD Audio
6. 4 Internal fixed 3.5" drive bays,
    2 5.25" peripheral drive bays
7. 1 M.2 slot, 2 NVMe support with
    optional cables
8. 1200W High-efficiency Power Supply
    Platinum Level Certified

Mainboard Supermicro X11DAi-N

Gọi để biết giá
 1. 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors
  Dual Socket LGA-3647 (Socket P) supported, CPU TDP support Up to 205W TDP, 2 UPI up to 10.4 GT/s
 2. Intel® C621
 3. Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz, in 16 DIMM slots;
  Up to 2TB Intel® Optane™ DC Persistent Memory in memory mode (Cascade Lake only).
 4. 4 PCI-E 3.0 x16,
  2 PCI-E 3.0 x8,
  2 PCI-E 3.0 NVMe x4 Internal Port(s)
  M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4
  M.2 Form Factor: 2260, 2280, 22110
  M.2 Key: M-Key
 5. Intel® C621 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
 6. Dual LAN with GbE from C621
 7. 1 VGA port

Mainboard Supermicro X11DPG-QT

$812.50
 1. 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors, , Dual Socket LGA-3647 (Socket P) supported, CPU TDP support Up to 205W TDP, 3 UPI up to 10.4 GT/s
 2. Intel® C621
 3. Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz
  Or 2TB DCPMM, DDR4-2666MHz, in 16 DIMM slots;
  Up to 2TB Intel® Optane™ DC Persistent Memory in memory mode (Cascade Lake only).
 4. 6 PCI-E 3.0 x16,
  1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot)
  M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4
  M.2 Form Factor: 2280, 22110
  M.2 Key: M-Key
 5. Intel® C621 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
 6. Intel® Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, NMI, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog
 7. Dual LAN with Intel® X550 10GBase-T Ethernet Controller
 8. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
 9. 5 USB 3.0 ports, 4 USB 2.0 ports
 10. HD Audio with optical S/PDIF

Mainboard Supermicro X11DPi-N

$520.83
 1. 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors
  Dual Socket LGA-3647 (Socket P) supported, CPU TDP support Up to 205W TDP, 2 UPI up to 10.4 GT/s
 2. Intel® C621
 3. Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz
  Or 2TB Intel© PMem, DDR4-2666MHz, in 16 DIMM slots;
  Up to 2TB Intel® Optane™ DC Persistent Memory in memory mode (Cascade Lake only);
 4. 4 PCI-E 3.0 x16,
  2 PCI-E 3.0 x8,
  2 PCI-E 3.0 NVMe x4 Internal Port(s)
  M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4
  M.2 Form Factor: 2260, 2280, 22110
  M.2 Key: M-Key
 5. 1 VGA port
 6. Intel® C621 controller for 14 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
 7. Dual LAN with 1GbE LAN with Intel® X722

Mainboard Supermicro X11DPL-i

$454.17
 1. 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors,
  Dual Socket LGA-3647 (Socket P) supported, CPU TDP support Up to 140W TDP, 2 UPI up to 10.4 GT/s
 2. Intel® C621
 3. Up to 2TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 2TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz, in 8 DIMM slots
 4. 2 PCI-E 3.0 x16,
  3 PCI-E 3.0 x8,
  1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot)
  M.2 Interface: 1 SATA/PCI-E 3.0 x4
  M.2 Form Factor: 2260, 2280
  M.2 Key: M-Key
 5. 1 VGA port
 6. Intel® C621 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
 7. Dual LAN with 1GbE with Intel® X722 + Marvell 88E1512

Mainboard Supermicro X11SPA-T

Gọi để biết giá
 1. 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors, Intel® Xeon® W-32xx Processor
  Single Socket LGA-3647 (Socket P) supported, CPU TDP supports 205W TDP
 2. Intel® C621
 3. Up to 3TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 2TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz
  Up to 3TB Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series, DDR4-2666MHz, in 12 DIMM slots;
  Xeon-W 32xx supports up to 2TB 3DS ECC RDIMM/LRDIMM, Xeon-W 32xx supports up to 1TB 3DS RDIMM/LRDIMM. ;
  Xeon-W32xx series processors don't support DCPMM.
 4. 4 PCI-E 3.0 x16,
  3 PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot),
  PCI-Ex16 Slot#1 shares with M.2, Slot#2 shares with Slot#3(NA/16,8/8), Slot#4 shares with Slot#5(NA/16,8/8), Slot#6 shares with Slot#7(NA/16,8/8)

  (16/NA/16/NA/16/NA/16 or 16/8/8/8/8/8/8)
  M.2 Interface: 4 PCI-E 3.0 x4, RAID 0 & 1
  M.2 Form Factor: 2242/2260/2280/22110
  M.2 Key: M-Key
  M.2 support RAID 0,1(up to RAID 5, 10), VROC key is required for Raid.
 5. 1 VGA port,
  VGA connector is dedicated for IPMI.
 6. Intel® C621 controller for 8 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
 7. Single LAN with Intel® Ethernet Controller I210-AT
  Single LAN with Aquantia® AQC107 10G Ethernet Controller
  Single LAN with Realtek RTL8211E PHY (dedicated IPMI)