Micron Enterprise 5200 ECO 480GB 6Gb/s 2.5" SATA TLC Enterprise Server SSD

Micron Enterprise 5200 ECO 480GB 6Gb/s 2.5" SATA TLC Enterprise Server SSD

Manufacturer: Micron
Thời gian bảo hành : 3 Year
$179.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

Micron Enterprise 5200 ECO 480GB 6Gb/s 2.5" SATA TLC Enterprise Server SSD

Xem thêm