PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Nhà sản xuất: Dell
$287.50 (Giá chưa bao gồm VAT)
PowerEdge RAID Controller (PERC) Series 9
PERC H830 Adapter12Gb/s SASPCI-Express 3.02x4 External
2GB NV
Flash Backed Cache0,1,5,6,10,50,60255Hardware RAID
Xem thêm