PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter

PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter

Nhà sản xuất: Dell
$300.00 (Giá chưa bao gồm VAT)
PERC H730P Adapter12Gb/s SAS
6Gb/s SATA
PCI-Express 3.02x4 Internal
2GB NV
Flash Backed Cache0,1,5,6,10,50,6032Hardware RAID
Xem thêm