Z6G4 Xeon 4208 2.1 2400 8C 85W CPU2 (5YS89AA)

Z6G4 Xeon 4208 2.1 2400 8C 85W CPU2 (5YS89AA)

Manufacturer: HP Inc.
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$1,120.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

Z6G4 Xeon 4208 2.1 2400 8C 85W CPU2 (5YS89AA)

Xem thêm