Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Nhà sản xuất: Dell
$162.50 (Giá chưa bao gồm VAT)

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Xem thêm