Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

Thời gian bảo hành : 1 Year
$100.00 (Giá chưa bao gồm VAT)

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

Xem thêm