Intel Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 

Manufacturer: Intel
Thời gian bảo hành : 1 Year
$1,408.33 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 

Xem thêm