NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

Manufacturer: HP Inc.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$1,020.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

Xem thêm