QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

Nhà sản xuất: Lenovo
Thời gian bảo hành : 1 Year
$529.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

Xem thêm