HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

Thời gian bảo hành : 1 Year
$145.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

Xem thêm