Fujitsu Heat Sink for 2nd CPU of RX2540 M4/M5 (S26361-F4051-L841)

Fujitsu Heat Sink for 2nd CPU of RX2540 M4/M5 (S26361-F4051-L841)

Manufacturer: Fujitsu
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$164.58 (Giá chưa bao gồm VAT)

Fujitsu Heat Sink for 2nd CPU of RX2540 M4/M5 (S26361-F4051-L841)

Xem thêm