Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Manufacturer: Fujitsu
$295.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Xem thêm