Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS723+ 2-bay DiskStation (up to 7-bay), AMD Ryzen R1600 , 2GB ECC DDR4 SO-DIMM expandable up to 32 GB, 3Y WTY_DS723+

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS723+ 2-bay DiskStation (up to 7-bay), AMD Ryzen R1600 , 2GB ECC DDR4 SO-DIMM expandable up to 32 GB, 3Y WTY_DS723+

Manufacturer: Synology
$458.33 (Giá chưa bao gồm VAT)

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS723+ 2-bay DiskStation (up to 7-bay), AMD Ryzen R1600 , 2GB ECC DDR4 SO-DIMM expandable up to 32 GB, 3Y WTY_DS723+

Xem thêm