Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS120j 1-bay DiskStation, Dual Core 800 MHz, 512MB RAM, 2Y WTY_DS120j

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS120j 1-bay DiskStation, Dual Core 800 MHz, 512MB RAM, 2Y WTY_DS120j

Nhà sản xuất: Synology
$105.42 (Giá chưa bao gồm VAT)

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS120j 1-bay DiskStation, Dual Core 800 MHz, 512MB RAM, 2Y WTY_DS120j

Xem thêm