Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423 4-bay Value series Realtek RTD1619B quad-core processor ,2GB non-ECC DDR4 onboard (non-upgradable), 2 x 1GbE RJ-45 ports ,2 x USB 3.2 ports, 2Y WTY_DS423

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423  4-bay Value series  Realtek RTD1619B quad-core processor  ,2GB non-ECC DDR4 onboard (non-upgradable), 2 x 1GbE RJ-45 ports ,2 x USB 3.2 ports, 2Y WTY_DS423

Manufacturer: Synology
$362.08 (Giá chưa bao gồm VAT)

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423  4-bay Value series  Realtek RTD1619B quad-core processor  ,2GB non-ECC DDR4 onboard (non-upgradable), 2 x 1GbE RJ-45 ports ,2 x USB 3.2 ports, 2Y WTY_DS423

Xem thêm