Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS220+ 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz (turbo to 2.9 GHz), 2GB RAM (up to 6GB), 2Y WTY_DS220+

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS220+ 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz (turbo to 2.9 GHz), 2GB RAM (up to 6GB), 2Y WTY_DS220+

Manufacturer: Synology
$316.67 (Giá chưa bao gồm VAT)

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS220+ 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz (turbo to 2.9 GHz), 2GB RAM (up to 6GB), 2Y WTY_DS220+

Xem thêm