WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

Nhà sản xuất: Microsoft
$108.33 (Giá chưa bao gồm VAT)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

 

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

 

Xem thêm