Intel Xeon E-2356G 3.2GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2356G 3.2GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

Manufacturer: Intel
$429.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel Xeon E-2356G 3.2GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

Xem thêm