Intel Xeon E-2374G 3.7GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (80W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2374G 3.7GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

Manufacturer: Intel
$458.33 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel Xeon E-2374G 3.7GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

Xem thêm