Cable Mini SAS HD SFF-8643 to SFF-8482 x 4 Connectors With SATA Power Cable

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to SFF-8482 x 4 Connectors With SATA Power Cable

Thời gian bảo hành : 1 Year
$24.58 (Giá chưa bao gồm VAT)

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to SFF-8482 x 4 Connectors With SATA Power Cable

Xem thêm