Dell 20TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive

Dell 20TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive

Nhà sản xuất: Dell
Gọi để biết giá

Dell 20TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive

Xem thêm