Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Manufacturer: Dell
$229.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Xem thêm