Dell 800GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug Drive PM1645, 3 DWPD, 4380 TBW, CK

Dell 800GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug Drive PM1645, 3 DWPD, 4380 TBW, CK

Nhà sản xuất: Dell
19.500.000 ₫ (Giá chưa bao gồm VAT)

Dell 800GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug Drive PM1645, 3 DWPD, 4380 TBW, CK

Xem thêm