Fujitsu Upgrade kit from 8x to 24x 2.5" (S26361-F2495-L424)

Fujitsu Upgrade kit from 8x to 24x 2.5" (S26361-F2495-L424)

Manufacturer: Fujitsu
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$812.50 (Giá chưa bao gồm VAT)

Fujitsu Upgrade Kit 8x2.5" to 24x2.5". System upgrade kit - for PRIMERGY RX2540 M4, RX2540 M5

Xem thêm