Heatsink CPU Clip Cage Bracket Cover Holder (0W51V5)

Heatsink CPU Clip Cage Bracket Cover Holder (0W51V5)

Nhà sản xuất: Dell
Gọi để biết giá

CLP,LKG,CPU,PLST,SKTP4,ICX,15G

Xem thêm