HP Z Turbo Drive G2 512GB PCIe SSD (M1F74AA)

HP Z Turbo Drive G2 512GB PCIe SSD (M1F74AA)

Manufacturer: HP Inc.
Thời gian bảo hành : 1 Year
$470.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

HP Z Turbo Drive G2 512GB PCIe SSD (M1F74AA)

Xem thêm