HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit (P00928-B21)

HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit (P00928-B21)

Manufacturer: HPE
$1,333.33 (Giá chưa bao gồm VAT)

HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit (P00928-B21)

Xem thêm