HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit (P06029-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit (P06029-B21)

Manufacturer: HPE
Thời gian bảo hành : HPE 1 Year, CO/ CQ
$231.25 (Giá chưa bao gồm VAT)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit (P06029-B21)

Xem thêm