HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit (P06035-B21)

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit (P06035-B21)

Nhà sản xuất: HPE
Thời gian bảo hành : HPE 1 Year, CO/ CQ
Gọi để biết giá

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit (P06035-B21)

Xem thêm