HPE DL38x Gen10 8x 6-pin Cable Kit (871830-B21)

HPE DL38x Gen10 8x 6-pin Cable Kit (871830-B21)

Nhà sản xuất: HPE
Gọi để biết giá

HPE DL38x Gen10 8x 6-pin Cable Kit (871830-B21)

Xem thêm