Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC (1QL46AA)

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC (1QL46AA)

Thời gian bảo hành : 1 Year
$370.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC (1QL46AA)

Xem thêm