Intel Xeon E-2378 2.6GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2378 2.6GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

Manufacturer: Intel
$520.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel Xeon E-2378 2.6GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

Xem thêm