Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (80W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

Manufacturer: Intel
$637.50 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

Xem thêm