Intel Xeon E-2386G 3.5GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (95W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2386G 3.5GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (95W), 3200 MT/s 

Manufacturer: Intel
$729.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel Xeon E-2386G 3.5GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (95W), 3200 MT/s 

Xem thêm