Intel Xeon E-2388G 3.2GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (95W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2388G 3.2GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (95W), 3200 MT/s 

Manufacturer: Intel
$827.08 (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel Xeon E-2388G 3.2GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (95W), 3200 MT/s 

Xem thêm