Intel Xeon-Gold 5218R (2.1GHz/20-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24466-B21)

Intel Xeon-Gold 5218R (2.1GHz/20-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24466-B21)

Manufacturer: HPE
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Call for pricing

Intel Xeon-Gold 5218R (2.1GHz/20-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24466-B21)

Xem thêm