Intel Xeon-Gold 6242R (3.1GHz/20-core/205W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P24485-B21)

Intel Xeon-Gold 6242R (3.1GHz/20-core/205W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P24485-B21)

Manufacturer: HPE
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 : 1 Year
Call for pricing

Intel Xeon-Gold 6242R (3.1GHz/20-core/205W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P24485-B21)

Xem thêm