Intel Xeon-Platinum 8253 (2.2GHz/16-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02518-B21)

Intel Xeon-Platinum 8253 (2.2GHz/16-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02518-B21)

Manufacturer: HPE
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Call for pricing

Intel Xeon-Platinum 8253 (2.2GHz/16-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02518-B21)

Xem thêm