NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

Nhà sản xuất: HP Inc.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$2,479.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

Xem thêm