NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

Manufacturer: HP Inc.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
59,500,000 ₫ (Giá chưa bao gồm VAT)

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

Xem thêm