NVIDIA Quadro RTX 6000 (24 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 6000 (24 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

Manufacturer: HP Inc.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$5,770.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

NVIDIA Quadro RTX 6000 (24 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

Xem thêm