NVIDIA Quadro RTX 8000 (48 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 8000 (48 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

Nhà sản xuất: HP Inc.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$8,250.00 (Giá chưa bao gồm VAT)

NVIDIA Quadro RTX 8000 (48 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

Xem thêm