QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Nhà sản xuất: Dell
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
16.500.000 ₫ (Giá chưa bao gồm VAT)

See less

Xem thêm